อดิศักดิ์ คุ้มจอหอ.

ผู้ซื้อบ้านยังไม่มั่นใจ มองไม่ออกว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะดีขึ้นอย่างไร. - 2552 [2009]


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--นโยบายของรัฐ--ไทย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305