ผ่านพิภพลีลา ผ่านฟ้าลีลาศ มัฆวานรังสรรค์ สะพานบนถนนราชดำเนิน. - 2535 [1992]

0125-3654


สะพานผ่านพิภพลีลา.
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ.
สะพานมัฆวานรังสรรค์.
ถนนราชดำเนิน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305