พิพัฒน์ นวสวัสดิ์.

ก้าวแรกของการจัดตั้ง "สถาบันการก่อสร้างแห่งชาติ" ก่อนก้าวสู่ "สภาก่อสร้าง"และมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง. - 2552 [2009]


สถาบันการก่อสร้างแห่งชาติ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305