สุพจน์ แจ้งเร็ว.

รัชกาลที่ 3 กับกรมหมื่นศรีสุเรนทร์ และเรื่อง "มิดเม้น" ของเจ้านาย. - 2550 [2007]

0125-3654


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 3, 2367-2394.
ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 4, 2394-2411.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305