เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

หน้าที่/ความรับผิด/สิทธิ (ไล่เบี้ย) ผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย. - 2552 [2009]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 285/2551 ระหว่างบริษัทรอสเนอร์-เม้าท์บี้ เมดิเทรด (ไทยแลนด์) โจทก์ กับนายประจักษ์ วงพฤกษ์ จำเลย.

0125-6580


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย.
ภาษีเงินได้.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305