ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

การเสียเงินเพิ่ม เนื่องจากแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป เกินร้อยละ 25. - 2552 [2009]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8829/2550 ระหว่างบริษัทโรงแรมกรุงเทพธานี จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-6580


ภาษีเงินได้.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305