วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ.

เล่าเรื่องเบื้องหลัง 30 ปี รายการทีวี "ความรู้คือประทีป" - 2552 [2009]

0125-8583


สารคดีทางโทรทัศน์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305