การค้าไทยกับสแกนดิเนเวีย 3 เดือนแรกปี ' 52 การขยายตัวลดลงทุกประเทศ. - 2552 [2009]

0859-192X


เดนมาร์ก--การค้า.
สวีเดน--การค้า.
ฟินแลนด์--การค้า.
นอร์เวย์--การค้า.
ไอซ์แลนด์--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305