ไปเยือนเมืองฉีฝู่ : เมืองประวัติศาสตรืและวัฒนธรรมอันลือชื่อของโลก บ้านเกิดปรัชญาเมธีขงจื่อ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสูงสุดของประเทศจีน กว่า 2 พันปี.

พัลลภ กฤตยานวัช.

ไปเยือนเมืองฉีฝู่ : เมืองประวัติศาสตรืและวัฒนธรรมอันลือชื่อของโลก บ้านเกิดปรัชญาเมธีขงจื่อ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสูงสุดของประเทศจีน กว่า 2 พันปี. - 2552 [2009]

0859-9092


ฉีฝู่ (จีน)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305