ปฏิคม พลับพลึง.

เกรียงไกร เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน นำ Index Creative Village ขยายแนวรบ Creative business. - 2552 [2009]


เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.
เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน.


บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305