ปฏิคม พลับพลึง.

ขุนพลรุ่นบุกเบิกสร้างอินเด็กซ์. - 2552 [2009]


บริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ.


การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305