การค้าไทย-กัมพูชาครึ่งหลังปี’ 52 …แนวโน้มดีขึ้น (ฉบับส่งสื่อมวลชน). - 2552 [2009]


ไทย--การค้า--กัมพูชา.
กัมพูชา--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305