ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

รัฐต้องเป็นกลาง สัมภาษณ์โดยสุทธิชัย หยุ่น - 2536 [1993]


ออง ซาน ซู จี, ค.ศ. 1945-
สมเด็จพระเท็นซิน กยัตโส, ทะไลลามะองค์ที่ 14, ค.ศ. 1935-


สิทธิมนุษยชน
สันติภาพ
ทะไลลามะ


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--การเมืองและการปกครอง--2536
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

คณะโนเบลไพรซ์ ดาไลลามะ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305