วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

มาเลเซียแซงไทย...? - 2552 [2009]

ด้านหลังคือ e-leader 21, 244 (มิ.ย.2552)

0857-7838


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.
มาเลเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ--2552.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305