ศิวะ แนวโนนทัน.

ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 - 2552 [2009]

ตอนที่ 1 มิ.ย.52 หน้า 34-35 ตอนที่ 2 ก.ค.52 หน้า 17-19 ตอนจบ ส.ค.52 หน้า 17-19

0857-1711


ภาษีเงินได้--รายได้จากต่างประเทศ.
บริษัทต่างชาติ--ภาษีอากร--ไทย.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305