อกนิษฐ ระวีวัฒน์

สองศิลปินส่องชาติ-เตือน บนเวทีใหญ่ - 2536 [1993]


ส่องชาติ ชื่นศิริ, 2461-
เตือน พาทยกุล, 2448-2546


ศิลปิน--ชีวประวัติ--ไทย
ศิลปะการแสดง--ไทย
ละครรำ
ศิลปินแห่งชาติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305