ปฏิคม พลับพลึง.

กระทรวงพาณิชย์ โต้คลื่นเศรษฐกิจโลก รุกด้วยกลยุทธ์ CRM. - 2552 [2009]


โครงการ Thailand Best Friend.


นโยบายการค้า--ไทย.


ไทย--การค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305