ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

สาปส่งปฏิวัติรัฐประหาร สัมภาษณ์โดย บุญเลิศ เซียคิม - 2536 [1993]


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 9--พฤษภาทมิฬ, 2535

พฤษภาทมิฬ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305