อรวรรณ บัณฑิตกุล.

เพราะความสวยรอไม่ได้ วุฒิศักดิ์ คลินิก. - 2552 [2009]

1513-4733


วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก


การสร้างตราผลิตภัณฑ์ (การตลาด)
การสื่อสารทางการตลาด
ธุรกิจเสริมความงาม--ไทย--การจัดการ

คลินิกรักษาผิวพรรณ คลินิกดูแลความงาม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305