สุภาวดี มากะนัตถ์

Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Case Report - 2552 [2009]


บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

0125-5029


เนื้องอกปอด--ไทย--ลำปาง.
Tumor Necrosis Factor-alpha.

เนื้องอกเยื่อหุ้มปอด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305