เชษฐา มีมั่งคั่ง.

อุปสงค์ อุทาน ยางพารา ปี 2010. - 2552 [2009]

1685-7755


ยางพารา--ราคา--ไทย--2553.
ยางพารา--อุปสงค์และอุปทาน.
ยาง--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305