ชุติณัท แสนดา.

สัมมนาข้าราชการบรรจุใหม่ : ก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาข้าราชการ. - 2552 [2009]

1686-2147.


ข้าราชการ--การฝึกอบรม.
ข้าราชการ--จรรยาบรรณ.
ข้าราชการ--การคัดเลือกและสรรหา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305