อรวรรณ บัณฑิตกุล.

ดีไซน์ลอยฟ้า. - 2552 [2009]

1513-4733


สายการบินเอทิฮัด


สายการบิน--การบริการลูกค้า

กลยุทธ์การตลาด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305