อรวรรณ บัณฑิตกุล.

Ritz-Carlton แบรนด์นี้ทำให้สาทรแพงขึ้นไปอีก. - 2552 [2009]

1513-4733


คอนโดมิเนียม--ไทย--กรุงเทพฯ.

เดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน ที่พักอาศัยที่แพงที่สุดในประเทศไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305