เทเลมาร์เก็ตติ้ง ทุนต่ำ กำไร อยู่รอด. - 2552 [2009]

เอช อิชัวรันส์ เจ้าตลาดเทเล เน้นให้ความใส่ใจกับทุกเรื่อง / เดวิดสิน, เกลน. หน้า 9 เรื่อง ซิกน่า ใช้ระบบ CVM ช่วย Telesales ขายประกัน / เด็นสัน, แกรี่ เวนย์. หน้า 12 เรื่อง ทีคิวเอ็ม ใช้ศูนย์บริการสร้างความเชื่อมั่นในการขยายตลาด / อัญชลิน พรรณนิภา. หน้า 14 เรื่อง กรุงเทพประกันภัย เชื่อ เทลช่วยขยายตลาดรายย่อยได้ดี / วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา. หน้า 20 เรื่อง ฟอลคอน เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าช่องทางอื่น / สาวิตรี ศิริโตมร. หน้า 23 เรื่อง พรูเด็นเชียล มั่นใจระบบงาน / ดัตตา, บินายัค. หน้า 24 เรื่อง เอ.เอ.ซี.พี. ใช้สินค้าความคุ้มครองเข้าใจง่าย ซื่อง่ายขายคล่อง / ยาร์ด, สตีเฟ่น แอปเปิ้ล. หน้า 26 เรื่อง มิลเลียไลฟ์ เปิดขายขยายฐานลูกค้ารายสามัญ / โอกิตะ, เคนมะ. หน้า 28 เรื่อง ไอเอ็นจี บริษัทแรกที่ทำเทเลประกันชีวิต / กิตติ รังสีสิงห์พิพัฒน์. หน้า 30 เรื่อง

1513-234x


เทเลมาร์เกตติง
ธุรกิจประกันชีวิต--การตลาด
ธุรกิจประกันภัย--การตลาด
การตลาดขายตรง
การสื่อสารทางการตลาด

กลยุทธ์การตลาด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305