ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือบีโอไอกระตุ้นบริษัทเอกชนจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษด้านภาษี.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือบีโอไอกระตุ้นบริษัทเอกชนจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษด้านภาษี. - 2552 [2009]

1513-3656


ตลาดหลักทรัพย์--ไทย.
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน.
หน่วยงานทางธุรกิจ--การจดทะเบียนและการโอน.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305