ภัสสริน ลิปนวงศ์แสน.

CooCurry A Taste of Fine Cookery & Art ที่นี้ต้องการสร้างความเป็นกันเองกับลูกค้า ให้ลูกค้าได้รู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหลัง. - 2552 [2009]

1513-3656


ร้านคูเคอรี่--การตลาด.


การจัดการร้านอาหาร.
การวางแผนธุรกิจ.

กลยุทธ์การตลาด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305