ผลของการแปรสภาพจากห้างเป็นบริษัทจำกัด.

ผลของการแปรสภาพจากห้างเป็นบริษัทจำกัด. - 2552 [2009]


ห้างหุ้นส่วนจำกัด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด--การจดทะเบียนและการโอน--ไทย.
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305