ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล.

ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล Home Inventor for Global. - 2552 [2009]

1513-5535.


บริษัทโบรา โบร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา.
โครงการScandinavian Lagoon Residence.


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย--ภูเก็ต.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305