ตัน คอง คูณ ปรับทิศทางแบงก์กรุงศรีฯ แข็งแกร่งกว่าเดิม. - 2552 [2009]

0857-6858


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา.


ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305