ประชันขั้วอำนาจเศรษฐกิจและการเงินโลก. - 2552 [2009]

0125-7597


วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก, ค.ศ. 2008-2009.
การเงิน--การจัดอันดับ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305