จิรายุทธ รุ่งศรีทอง.

CAT คืนชีพจากกองเถ้าถ่าน 3G. - 2552 [2009]

0857-7838


การบริหารในสภาวะวิกฤติ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305