ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ต้องเสียภาษีอย่างไร? - 2552 [2009]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2537 ระหว่างบริษัทบอร์เนียวเทค จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.

0125-5991


บริษัทบอร์เนียว เทค


ตัวแทนการค้า--ภาษีอากร.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305