จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

รัฐบาลควรทำอย่างไร เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษี. - 2552 [2009]

0125-5991


การจัดเก็บภาษี--ไทย.
การหนีภาษี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305