พ.ร.บ.นิติบุคคล ช่วยแก้ปัญหาอีนุงตุงนัง ของคนขาย-คนซื้อ-ผู้บริหารส่วนกลาง ได้จริงหรือ? - 2552 [2009]

0125-7331


ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย.
นิติบุคคล--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย.
คณะกรรมการชุมชนย่อย--ไทย.

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305