ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

ค่าสิทธิ (Royalty) - 2552 [2009]

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 ระหว่างบริษัทฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.

0125-5991


บริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ)


ลิขสิทธิ์--ค่าสิทธิ--ภาษีอากร--ไทย.
คดีและการสู้คดี--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305