นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์.

ระดมสมอง กระจายอำนาจ จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย. - 2552 [2009]

0875-7838


ระบบการเรียนการสอน--ไทย.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย--การบริหาร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305