วิทยา กิจชาญไพบูลย์.

4 ปัจจัยเสี่ยงฟื้น ศก.ไทย ครึ่งปีหลัง. - 2552 [2009]

0857-7838


การบริหารความเสี่ยง--แง่เศรษฐกิจ.
พยากรณ์เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305