สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล.

ว่าด้วยจดหมายเปิดเผยความลับ กรณีสวรรคตของ "ปรีดี" ที่เพิ่งเผยแพร่. - 2552 [2009]


อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2468-2489 --การลอบฆ่า.


ฆาตกรรม.


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงรัตนโกสินทร์--รัชกาลที่ 8, 2477-2489.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305