ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

ผลสำรวจชี้จะรัฐบาลไหนคนไทยก็มีความสุข - 2552 [2009]

0857-7838


พฤติกรรมผู้บริโภค--การสำรวจ.
ความสุข--การสำรวจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305