ผานิต ธนะสุข.

กินอาหารบำบัดโรคที่ Healthy Spice. - 2552 [2009]

1513-086X


การปรุงอาหาร--แง่สุขภาพและอนามัย.
รายการอาหาร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305