ธวัชชัย ตันเสถียร.

มร.พอล โพลแมน ตอกย้ำความสำเร็จองค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องยึดหลักความยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. - 2553 [2010]

0859-192X


บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์.


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305