สุมาลี พะสิม.

เมื่อคนธรรมดายึดทรัพย์บริษัทข้ามชาติ. - 2553 [2010]

0858-9461


จุฬา สุดบรรทัด.


บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์.


ห้างสรรพสินค้า--อุบัติเหตุ--ไทย.
ค่าเสียหาย.
คดีและการสู้คดี.

บิ๊กซี สาขาลำปาง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305