ผลกระทบการเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร ตามกรอบอาฟตา (AFTA) - 2553 [2010]

0125-7331


สินค้าเกษตร--ไทย.
การค้าเสรี--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
เขตการค้าเสรี--กลุ่มประเทศอาเซียน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305