นิตยา พิริยะธรรมวงศ์.

นิจยา พิริยะธรรมวงศ์ 2553 ซ้อมใหญ่ RBC เอาจริงแต่ไม่เอาตาย. - 2553 [2010]

1513-234x


นิตยา พิริยะธรรมวงศ์--สัมภาษณ์.


การบริหารความเสี่ยง.
ธุรกิจประกันภัย--การตลาด.--ไทย
การลงทุน.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305