นายยุกระบัตร.

เรื่องน่ารู้ของอธิบดีกรมอัยการท่านแรก. - 2552 [2009]

8057-7730


ไกรสี (เปล่ง เวภาระ), ขุนหลวงพระยา, 2405-2444.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305