ศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.

ผลสำรวจความคิดเห็นระบุ เกมออนไลน์ ไม่เป็นพิษต่อเยาวชน. - 2552 [2009]

รวมกับ e-leader ปีที่ 21, 248 (ต.ค. 2552)

0857-7838


เกมส์คอมพิวเตอร์--แง่สังคม--ไทย.
เกมส์คอมพิวเตอร--การสำรวจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305