รมว.คลัง อุ๋ย กระแอมแบงก์เฉพาะกิจหนาวเยือกไปทั้งบาง. - 2549 [2006]

0125-7331


ธนาคารและการธนาคาร--การจัดการ--ไทย.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2549.
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ--2549.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305