รัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.

Academy. - 2553 [2010]

มีบทความประกอบ 5 บทความ

คิดให้แบรนด์ฟิต สตาร์ทติดธุรกิจโต. บทความเรื่องที่หนึ่งชื่อ 7 เคล็ดลับกับการพลิกสถานการณ์วิกฤติให้กับแบรนด์. บทความเรื่องที่สองชื่อ 5 เทคนิค มัดใจผู้บริโภค. บทความเรื่องที่สามชื่อ 8 เคล็ดลับ สร้างแบรนด์โดนใจ ฉบับสบายกระเป๋า. บทความเรื่องที่สี่ชื่อ Top digital trend 2010. บทความเรื่องที่ห้าชื่อ

1513-4733


ความคิดและการคิด.
ความคิดสร้างสรรค์.
การเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305