เปิดเส้นทาง แก๊งเงินดำ. - 2549 [2006]

0125-7331


การฟอกเงิน--การป้องกัน--ไทย.
การลงทุนของต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305